Belcekız – Gavurağılı – Kumluova

Bel yerleşiminden güneydoğuya doğru ayrılan toprak yoldan birkaç km. ilerde sağa doğru ayrılan Likya yolu, kırmızı toprağı, asırlık zeytin ağaçları, karstik kireç taşları ile Akdenize özgü bitki örtüsü ile adeta büyük ve yapay bir süs bahçesini andıran bir düzlükte; Belcekız denilen mevkiiden sonra yüksek çam ağaçları arasından bir boğaza doğru yükselir. Boğazdan sonra ise, nispeten dik eğimli bir yamaçtan zigzaglar ile inişe geçer. Karekteristik Likya yolu işaretlerinin nispeten silindiği bölgede, güneydoğu yönünde yamaçtan aşağıya doğru inmeye devam edilirse bir müddet sonra Gavurağılı yerleşiminin batısındaki düzlüklerin üzerinde iniş devam eder. Uzun yamaç inişi , taş örülü bir patikayı geçerek sona erer. Ağaçların ve tarlaların arasından bir km kadar devam eden patika, Gavurağılı yerleşimine ulaşır.

Bel yerleşiminden tam güney yönünde ayrılan Likya yolundan ayrı bir başka patika mevcuttur. Bu patika ise , Bel köyünün güneyinde tepenin üzerinden denize doğru dere yatağından devam ederek en sonunda bir koya ulaşır. Burada çok eski bir sarnıç ve birkaç küçük kalıntı bulunmaktadır. Bu isimsiz koydan güneybatı yönünde denize paralel olarak devam eden patika, zorlu tırmanış ve inişlerden sonra Gavurağılı düzlüğüne ulaşır.

Gavurağılı yerleşiminde içme suyu için çeşme ve ayrıca konaklama imkanı sağlayan tesis mevcuttur. Gavurağılı yerleşiminin doğu tarafındaki tepenin üzerinden devam eden Likya yolu, tepenin altında bulunan Pydnai kalesi etrafında dolanarak deniz kıyısına yakın bir köprü ile derenin karşısına geçer.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Pydnai kalesi, muntazam kesme taştan yapılmış olup, içerisinde Bizans döneminde de kullanılan kilise ve sarnıçlar bulunmaktadır. Kalenin sur duvarları günümüze iyi bir durumda gelebilmiştir.

Kumluovaya doğru ilerlerken, okaliptus , çam ve fundalıklar arasından devam eden patika, özellikle kış ve ilkbahar aylarında büyük bir su birikintisi ortasında kaldığından, harita ve fotoğraf üzerinde görüleceği üzere, kuzey yönüne doğru sapılarak, su birikintisinin etrafından dolanarak doğu yönünde ilerlemek doğru olacaktır.

Şayet, Pydnai kalesinden kuzey yönünde ilerleyip , bataklığı geçtikten sonra asfalt yolu sola viraj aldığı yerde bir başka köprü ile derenin karşısına geçilebilir. Buradaki köprü konaklama ve yemek imkanı sağlayan bir işletmenin önündedir. Buradan 250 m kadar ilerdeki anayolda, toplu taşıma araçları ile şehirlerarası ana yola,buradan da Fethiye ya da Antalya yönüne giden otobüslere erişim mümkündür.