Yayla Kuzdere – Gedelma / Kuzdere – Gedelma Yol ayrımı

Yayla Kuzerede anayoldan ayrılan Lİkya yolu batı rotası , zaman zaman orman , bağ bahçe ve bazen de yollar ile kesişerek Gedelma yerleşimine ulaşır. Phaselis tarafından Kuzdere yerleşimine, oradan da yukarı doğru Kesme Boğazı ve kanyonu içerisinden karayolunu takip ederek Gedelmaya ulaşan Likya yolu doğu rotası ile birleşir. Gedeladan yukarı doğru çıkan asfalt yoldan birkaç yüz metre sonra orman içerisine sapan Lİkya yolu, orman içerisinden Göynük Yaylası yönünde devam eder.
Paftada, yeme içme, market alışverişi gibi ihtiyaçların karşılanabileceği uygun yer Gedelma yerleşimidir.

LYKAI

Kemer İlçesi, Ovacık Köyü sınırlarında yer alan Lykaı, Gedelma’nın yaklaşık 2 km batısında, yaklaşık 1276 metre yüksekliğe sahip Bölücektaşı Tepesinin kuzey-kuzeybatı eteklerinde yer almaktadır. Lykai, ilk kez Patara Yol Kılavuz Anıtında Kosaranın güneydoğusundaki yerleşim olarak anılmaktadır. Yol Kılavuz Anıtına göre Kossara’danLykaı’ye giden yol buradan Kithanaura ve Pygela yönlerinde iki güzergâha ayrılmaktadır.

Yapı kalıntıları; orman gözetleme kulesi merkez olmak üzere özellikle güneydoğu ve kuzeydoğu eteklerde yoğunluk göstermektedir. Kuzeydoğu etekte Roma Dönemine ait yazıtlı iki exedra, lahit tekneleri ve tanımlanamayan yapı kalıntıları ile sütun parçaları bulunmaktadır.


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Orman yangın kulesinin güneydoğu eteğinde büyük oranda kaçak kazılarla tahrip edilmiş durumdaki Hellenistik ve Roma Dönemine ait duvar kalıntıları bulunmaktadır. Yerleşimin çam ağaçlarıyla kaplı bir vadiye bakan batı yamacında duvar kalıntıları ve yapı duvarlarına ait mimari parçaların izlerine rastlanmaktadır.